website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

UHR: Utlandspraktik förbereder yrkeselever för arbetsmarknaden

Personlig och yrkesmässig utveckling för eleverna, kompetensutveckling för lärarna – och en möjlighet att marknadsföra yrkesprogrammen och göra dem mer attraktiva. Det är några effekter av att gymnasieskolans yrkeselever gör praktik utomlands, visar en ny rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR).

UHR delar årligen, genom olika utbytesprogram, ut flera miljoner kronor till gymnasieskolor för att finansiera arbetsplatsförlagt lärande (APL) i andra länder. I en ny undersökning har vi följt upp effekter av utlandspraktiken – dels genom en analys av slutrapporter från genomförda praktikprojekt, dels genom intervjuer med elever, lärare och rektorer som deltagit.

Utveckling för eleverna

Resultaten visar att utlandspraktiken har stor betydelse för eleverna på ett personligt plan. De blir mer självständiga och ansvarskännande individer, med större tilltro till sig själva och till sin förmåga att klara sig på egen hand. Praktiken ger också förbättrade språkkunskaper, en möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och innebär ofta en ökad motivation för skolarbetet.

- Sammantaget gör det här eleverna bättre förberedda för både arbetsmarknaden och vuxenlivet i stort, säger Bengt Landfeldt, handläggare på UHR.

Särskilt stor betydelse verkar utlandspraktik ha för elever i behov av särskilt stöd. Men de eleverna behöver ofta extra uppmuntran och stöd från sina lärare för att våga göra praktik i ett annat land.

Ökar yrkesprogrammens attraktivitet

Lärare som arbetar med APL utomlands menar ofta att praktiken innebär en kompetensutveckling även för dem själva. Dessutom tror både lärare och rektorer att praktik utomlands kan vara ett sätt att göra yrkesprogrammen mer attraktiva. Många skolor uppger att de använder möjligheterna till utlandspraktik i sin marknadsföring.

Viktigt inom hotell- och turism

Utlandspraktik genomförs inom många olika gymnasieprogram, men är – utifrån de utbytesprogram som studerats – vanligast inom programmen vård- och omsorg, hotell- och turism och restaurang- och livsmedel.

- Särskilt viktig verkar praktiken vara för elever inom hotell- och turism. Där kan APL i utlandet ibland vara det enda sättet att tillgodose elevernas behov av kvalificerade praktikplatser, säger Bengt Landfeldt.

"Självklart med internationella kontakter"

En skola som under flera år erbjudit elever inom just hotell- och turism möjlighet till utlandspraktik är Ekebygymnasiet i Uppsala. Genom samarbeten med researrangörer och hotell i Thailand – både skandinaviska och thailändska – skickar man årligen en handfull elever på praktik till landet.

- Det känns ganska självklart att man på ett hotell- och turistprogram har internationella kontakter. Det här är ju en internationell bransch i allra högsta grad, säger Eva Hamrin, lärare på hotell- och turismprogrammet och ansvarig för skolans praktikutbyten.

- Vi är ju också en yrkesskola och yrkesskolorna har – nationellt – haft en utmaning när det gäller att locka elever. Det här är ett sätt att profilera och göra utbildningarna attraktiva, och öka elevernas intresse för dem.

Morgondagens vinnare - internationellt utbyte inom yrkesutbildning

Den 10-11 oktober anordnar UHR tillsammans med Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan konferensen Morgondagens vinnare – om hur internationellt utbyte kan stärka yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Följ gärna konferensen via Twitter och hashtagen: #morgondagensvinnare

Läs mer om konferensen Morgondagens vinnare

Läs rapporten

Rapporten: Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar (nytt fönster)

Fakta – finansiering av utlandspraktik

UHR erbjuder gymnasieskolor möjlighet att söka bidrag för praktik (arbetsplats förlagt lärande, APL) i utlandet inom flera olika utbytesprogram. Programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning ger möjlighet till praktik i länder till Europa och Atlas praktik i länder i hela världen (utom USA). Inom Nordplus Junior finns möjlighet till praktik inom Norden och Baltikum. Det är skolorna som ansöker om finansiering, och som sedan skickar ut elever på praktik.

http://utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Utlandspraktik-forbereder-yrkeselever-for-arbetsmarknaden/

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp