website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

IT-pedagogakademin 1998-2000

IT-pedagogakademin är ett resultat av en 20-poängs distanskurs i Datorpedagogik vid Umeå Universitet (1994-1998) under ledning av Lisbeth Appelberg och Tommy Isaksson.

Verksamhet - Syfte
Ett nätverk för kontakter med pedagoger som läst Datorpedagogik.
En förteckning över medlemmarnas kompetensområde och intresseområden.
En databas med material som medlemmarna själva producerat. Inlämnas ett egetproducerat material (programvärdering, artikel, specialarbete, kursuppläggning etc) får man ta del av databasen.
Tillgång till det elektroniska konferenssystemet Framtidsnätet och egna slutna konferenser för medlemmarna.
Inbjudan till 2 sammankomster per år för fortbildning/erfarenhetsutbyte. Inbjudan endast till medlemmar, avgiften ingår ej i medlemsavgiften.
Tävling med utnämnande av "Årets IT pedagog" bland medlemmarna.
Marknadsföring för uppdrag som föreläsare och utbildare vid seminarier, kurser och i andra utbildningssammanhang. De som vill ha uppdrag lämnar underlag för detta.
Arbeta för en B-kurs och en legitimering av Datorpedagoger efter genomgången B-kurs.
Utvärdering av IT-baserade läromedel på uppdrag av KK-stiftelsen Bokstavslek, Bygg bilar med Mulle Meck, En resa i Sverige, Hygglos pyjamasparty, Ivar en miljönär, Språklådan, Matteraketen Junior, Uppfinnarverkstaden, Vikingabyn...och flera är på gång.

Seminarier - Arkiv

Seminarium I den 12 oktober, 1998, Nackademin, Stockholm

Rektor för Nackademin, presenterade skolan som är en eftergymnasial påbyggnadsutbildning.
För att öka medlemsantalet i Akademin så kommer vi att ringa alla presumptiva medlemmar.
KK-stiftelsen har återkommit och vill att vi inför Links 98 genomför nya läromedelsbedömningar.
För att öka kännedomen om IT-pedagog akademin så diskuterades möjligheterna med en egen hemsida.

Seminarium II den 1 februari, 1999, Nackademin, Stockholm
E-post och gosedjur, Kåre Skantz.
Kåre kommer att föreläsa om nödvändigheten av förändrade arbetssätt, den ny lärarrollen, internationalisering, tematiskt/PBL/undersökande arbetssätt utifrån sitt projekt "e-post och gosedjur".
Projektet startade 1995 på Årsunda Kyrkoskola i Sandviken. Eleverna på skolan, som nu går i sexan, har under tre år haft mailkontakt med en skolklass i Maine, Texas i USA samt i Winnipeg i Kanada. Förutom mailkontakt har barnen även skickat gosedjur till varandra tillsammans med foton, vykort och övrigt material om sina hemorter/länder. Mail och dagböcker har fungerat som utbildningsmaterial i engelska under denna tid, och när klass 5A på Årsunda Kyrkoskola förra året gjorde de nationella proven i engelska fick samtliga elever godkänt.
Deltagarna presenterar sitt IT-pedagogiska arbete.
Seminarium om IT-pedagog akademins arbete "Vad har vi gjort".
Seminarium om IT-pedagog akademins arbete "Vad ska vi göra under 1999".

Seminarium III den 31 mars, 2000, Nackademin, Stockholm
Seminariet öppnas av repr. från Nackademin.
Multimediabyrån presenteras av Mikael Iselow, Skolverket.
Diskussion mellan IT-pedagogakademin och Skolverket angående ett fördjupat samarbete på multimediaområdet.
Nackademins VR-utbildning presenterades och demonstrerades.
Det IT-pedagogiska arbetet inom skolbiblioteksverksamheten i Jönköping, Mette Schwartz.
IT-pedagogakademins samarbete med KK-stiftelsen, Tommy Isaksson.
VULCAN-projektet (Virtual University and Life Long Learning CAN) en skola utan skola (projektet startar i höst), föreläsning av Tommy Isaksson.
Diskussion framtagande av ett förslag till plattform för en vidareutveckling av samarbetsformer mellan IT-pedagoger i Sverige.

Seminarium IV den 20 oktober, 2000, Nackademin, Stockholm
Seminariet inleddes med en spännande föreläsning av Annbritt Enochsson, doktorand i pedagogik vid Karlstad universitet med rubriken Barns webbsökningar i skolmiljö (PowerPoint, 1 465 Kb).
IT-pedagog Mette Schwarts presenterade Skolbibliotekscentralens datastudio i Jönköping. De har över 150 datorprogram som de utvärderat.
Presentation av Skolbibliotekscentralen (PowerPoint, 320 Kb).
Marie-Louise Almer presentarade IT-utvecklingen i Nora kommun.
Siv Fjell presenterade "Skogen" ett ITiS-arbete som ett arbetslag på Fastebolskolan, Järfälla kommun genomfört. Det redovisades i form av en PowerPoint-presentation (ej tillgänglig) som Siv Fjell lett.
Nackademin och Cybergymnasiet presenterades.
Diskussion om IT-pedagogakedemins framtida verksamhet.
Nästa seminarium bestämdes till den 26 mars 2001.

Medlemskap
För medlemskap krävs:
Minst 10 poäng Datorpedagogik eller motsvarande teoretisk/praktisk kunskap och erfarenhet samt inbetalning av 350:-/år i medlemsavgift.
Medlemskapet är individuellt men kan naturligtvis betalas av arbetsgivaren.

Praktisk information
Medlemsavgiften inbetalas till postgiro 490 90 23-6 med angivande av namn, adressuppgifter och behörighet (kurs, högskola/universitet och examensår).
Inom 1-2 veckor läggs ert konto upp med användarid: 3 första bokstäverna i för- resp. efternamn + itpa (tex Tommy Isaksson blir tomisaitpa). Förekommer å, ä, eller ö så tas prickar och ringar bort.
Lösenordet blir de 4 första bokstäverna i er gatuadress. Detta lösenord ska bytas vid första inloggningen.
Här kan du hämta aktuell FirstClass-programvara.

Uppkoppling
Modempool: 0243-68145
TCP/IP: 212.85.65.84 eller future.pp.se
Inloggning kan också göras via Internet Explorer, eller motsvarande, på adressen future.pp.se.

Kontakt
Tommy Isaksson
NOSCASI Education & Training,
Tel: 0243-68149
Fax: 0243-17217
E-post: tommy@future.pp.se

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp