website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Bok - Att karda och data

Att karda och data - Med David och Davina i datorsamhället. En bok om informationsteknologi inom skola och barnomsorg.

Våra barn växer upp i ett föränderligt samhälle. Världskartan ritas om varje dag. Video, kabel-TV, data- och TV-spel för in informationsteknologin i våra hem. Vilka konsekvenser får detta för barnen? Vilken kunskap och kompetens är viktig för deras framtid?

Att låta barn utvecklas och få kunskap inom informationsteknologin är minst lika viktigt som "traditionell boklig kunskap". Vi kan knappast göra som strutsen - stoppa huvudet i sanden - och låtsas att ämnet informationsteknologi inte berör oss. Vi måste ge barnen den kunskap de behöver. Frågan är bara hur?

I boken "Att karda och data" diskuteras framtidens datorsamhälle på ett tankeväckande och engagerande sätt. Vi får följa David och Davina, två nioåringar i dagens Sverige. Boken vänder sig till lärare och personal inom skola och barnomsorg och används inom grund-, skollärar- och fritidspedagogutbildningen samt inom olika fortbildningssammanhang såsom studiecirklar och datorpedagogiska utbildningar.

Boken är indelad i två delar och innehåller både fakta och författarens egna åsikter. Den första delen är teoretiskt inriktad och där ges ett perspektiv på samhällsutvecklingen med tonvikt på informationsteknologin. Mediautvecklingen diskuteras med fokusering på datorer. Dessutom beskrivs hur samhällsutvecklingen påverkar våra barn och vilka konsekvenser detta har för barnomsorg och skola. Resonemanget sätts in i ett internationellt sammanhang.

I den andra delen ges ett antal exempel på hur man utifrån ett samhällsperspektiv kan arbeta med - för barnen - viktiga frågor. Det sista kapitlet innehåller frågeställningar att gå vidare med - både i verksamhet och fortbildning. Du får förslag på litteratur, användbara telefonnummer och adresser till organisationer och myndigheter samt en förteckning över fonder där man kan söka pengar för projektverksamhet.

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp