website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Gagnefsmodellen 2004-2005

Gagnefsmodellen - flexibel vuxenutbildning i samverkan med näringsliv och organisationer!

Bra möjligheter till kontinuerligt lärande i flexibla former är en av de viktigaste förutsättningarna för tillväxt och utveckling.

Målet är att vuxenutbildningen, näringslivet, organisationer och offentliga myndigheter i samarbete utvecklar en flexibel vuxenutbildningsmodell.

Gagnefsmodellen kännetecknas av friare studieformer, egen studietakt, geografisk och tidsmässig obundenhet etc. Projektet stöds under läsåret 2004-2005 av CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande).

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp