website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Employed

Tommy Isaksson is the founder and owner of the company Noscasi Aktiebolag (Limited/Sociedad Limitada). The company was established in 1991. Tommy Isaksson is the company's CEO and also works as a project manager and EU consultant.

Tommy has a Bachelor of Science degree in sociology and university studies in psychology, pedagogy and law. He has worked as a lecturer at the university.

Tommy has participated and been responsible for several international projects

Furthermore, Tommy has been responsible for a variety of business analysis and skills development projects for businesses. The assignments has been partially financed by the EU (European Social Fund).

In recent years, Tommy has been working with EU projects such as school projects, student internships, teacher exchanges, especially with exchange between Sweden and Spain.

Svenska

Tommy Isaksson är samhälls- och beteendevetare och har varit verksam som lärare och lärarutbildare. Han är författare till datorfortbildningsboken "Att karda och data" och redaktör för boken Datorpedagogik - 9 specialarbeten.

Tommy har arbetat med Datorpedagogik sedan 1985 och datorkommunikation i pedagogiska sammanhang sedan 1988. 1985 startade FoU-projektet Framtidsbarn och 1993 startades Framtidsnätet som ett av de första FirstClass systemen i Sverige. First Class kan ses som föregångar till dagens sk "sociala media" som Facebook, Tvitter och Instagram.

Tommy utvecklade konceptet och genomförde den IT-pedagogiska fortbildningen i Sandvikens kommun med 120 piloter och 1200 pedagoger. Han initierade och genomförde bland de första Datorpedagogiska distansutbildningar om 20 poäng för verksamma lärare.

Tommy har deltagit i och varit ansvarig för ett flertal internationella projekt.

Vidare har Tommy ansvarat för ett flertal verksamhetsanalyser och kompetensutvecklingsuppdrag åt små och stora företag. Uppdragen har delfinansierats av Europeiska Socialfonden.

Under senare år så har Tommy arbetar med EU-projekt såsom skolprojekt, studentpraktik, lärarutbyte etc framför allt med utbyte mellan Sverige och Spanien

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp