website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Sandviken - Fortbildning - en strategisk faktor i förändringsarbetet 1997


"Fortbildning - en strategis faktor i förändringsarbetet"

Föreläsare: Tommy Isaksson
e-post: tommy@noscasi.com

Kommentar:
Ett resonenmang om vad som är viktig kunskap och kompetens att utveckla för framtiden, både för vuxna och barn. Föreläsaren Tommy Isaksson som har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och fortbildningsverksamhet kring datorn som pedagogiskt hjälpmedel. En flitigt anlitad pionjär inom IT och utbildning. Han har bl.a svarat för innehållet i den grundläggande dator fortbildningen i Sandvikens breda satsning Kunskapsstöd i Undervisningen.

Sammanfattning av aktiviteten:
Tommy Isaksson är ansvarig för uppläggningen av pilotutbildningen i Sandviken. Han är IT-pedagog och har skrivit en del böcker i det ämnet.

Är dessa IT satsningar vettiga?
Det var en av de frågor som han ville att vi skulle fundera över. Den är viktig för att IT samhället är redan här. Efter att haft jordbrukssamhälle, industrisamhälle och nu informationsamhälle, vad blir nästa våg? Han poängterar vikten av utbildning av personalen på skola/förskola och att den måste ske innan man införskaffar datorer till skolan/förskolan. Det är vikigt att göra en översikt av vilken slags utrustning man är i behov av. och att man satsar på fortbildning av personalen. Det måste också finnas tillfällen att göra praktiska övningar i datorn. Utav de medel du fått till projektet bör hälften investeras i fortbildning och hälften i utrustning. Projekttiden bör användas till hälften fortbildning hälften datorövningar.

Enligt Tommy bör kvinnliga pedagoger prioriteras, även de som arbetar med yngre barn och de pedagoger som arbetar med barn i tyngre områden där barnen inte har tillgång till datorer i hemmet.

Det måste också var ett utvärderingsbart projekt och ska kunna beskriva:

  • Syfte
  • Metod
  • Tidsplan
  • Arbetsplan
  • Utrustningsbehov

Sätt att dokumentera och hur man ska utvärdera sitt projekt. I fortbildningsgrupperna är det bra om det finns både kvinnliga och manliga deltagare, personal från både skola/barnomsorg och de som arbetar med respektive yngre/äldre barn.

Tommy pratade också om vikten att pilotgruppen bör bilda ett nätverk, som bör vara navet i utvecklingsprojektets referensgrupp. I Sandviken var projektet väl förankrat i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och alla inblandade var väl informerade om projektets gång.

Tommy avslutade med de tänkvärda orden "IT i utbildningen". Människan är mer begränsad av sina visioner än av sina verktyg.

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp