website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Leader

NU KAN HANDIKAPPADE GOLFA

BORLÄNGE
Dalsjö Golfklubbs handikappanpassade sexhålsbana är klar och först ut att prova banan var IBF Faluns rullstolsinnebandylag.
– Jättekul och bra
initiativ, säger Stefan Olsson, som också är världsspelare i rullstolstennis.

– Det här är jättebra för handikappade att få komma hit och prova på. Men inte bara för dom, utan även för allmänheten som inte är så bra på att spela. En perfekt nybörjarbana, säger Olsson.

1 517 000 kronor har banan kostat, där 640 000 kronor motsvarar ideelt arbete från medlemmarna som lagt ner ungefär 3 000 timmar på att få banan i det fina skick som presenterades vid handikappremiären.

– Vi har bland andra en arkitekt bland medlemmarna som ritat banan och en byggkonsult och en schaktfirma som hjälpt oss. Och det är fantastiskt vilket gensvar vi fått för det här projektet, säger projektledaren Bengt Niklasson.

Från Allmänna Arvsfonden har Dalsjö Golfklubb fått 712 000 kronor i bidrag.

– Har man ett bra projekt som riktar in sig på ungdomar och handikappade och är en stabil förening med bra verksamhet, kan man få pengar från fonden, säger Niklasson.

Sexhålsbanan ligger strax bortanför drivingranchen och är ett före detta ranchområde, som nu utnyttjats på ett perfekt sätt. Banan är också en så kallad "pay and play", så även de som inte har grönt kort kan komma dit och spela.

De handikappade kan när de vill spela ringa och boka tid, då får de också en handledare med sig runt banan.

– Vi har totalt 100 personer i resursgruppen och det är var tionde medlem. Och den gruppen växer hela tiden, säger Bengt Niklasson.

Fem distrikt i Sverige har etablerad handikappgolf och det finns cirka tio banor för rullstolsbundna att spela på.

– Vi tänker nu bli det sjätte distriktet och det är ett otroligt mervärde för en golfklubb att ha en sådan här bana. Och det synliggör verksamheten för andra distrikt, säger Göran Åslund, som är ansvarig för handikappgolfen i Dalarna.

Håkan Eriksson

hakan.eriksson@daladem.se

 

Nya korthålsbanan

6-hålsbana med konstgräs- och naturgräsgreener, med längderna 97 meter, 123 m, 111 m, 62 m, 101 m och 79 m.

Finansiering: Leader
Falun-Borlänge (EU)
 300 000 kronor, Svenska Golfförbundet (Idrottslyftet) 100 000 kronor, 
Allmänna Arvsfonden 
712 000 kronor, Dalarnas Idrottsförbund (RF, Idrottslyftet) 400 000 kronor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dala-Demokraten skriver "Dalsjö Golf ger alla en chans"

Tommy Isaksson och Bengt Niklasson är två killar på Dalsjö som har anledning att mysa.
Nu står det klart att golfbanan utökas med en övningsbana med sex korthål.
– Det blir ett lyft för ungdomsverksamhet och nybörjare, säger Bengt Niklasson, ungdomsansvarig i golfklubben.

Dalsjö Golf ger alla en chans

Publicerad: 2011-05-19 05:50

Tommy Isaksson och Bengt Niklasson är två killar på Dalsjö som har anledning att mysa.
Nu står det klart att golfbanan utökas med en övningsbana med sex korthål.
– Det blir ett lyft för ungdomsverksamhet och nybörjare, säger Bengt Niklasson, ungdomsansvarig i golfklubben.

En övningsbana är en mindre kopia av den ordinarie. Såväl utslagsplatser och greener ska hålla samma höga kvalité. Enda skillnaden blir att avståndet och flagga begränsas till mellan 50 och 100 meter. Det betyder också att Dalsjö Golf på egen hand inte hade den blekaste att finansiera satsningen.
– Planer på en övningsbana fanns redan 2007, säger Tommy Isaksson.
Efter en viss tankemöda förstod man att dra nytta av EU. En förfrågan om ett bidrag om landsbygdsutveckling fick positiv respons. Leader-projektet i Falun/Borlänge beviljade ett anslag på 300 000 kronor.
Ett inte särskilt kontroversiellt beslut enligt verksamhetschef Elisabeth Melin.
– Det ryms inom vårt uppdrag, säger hon. En bana som kan användas av alla är en tillgång och ökar byarnas attraktionskraft. Ett fint exempel på landskapsutveckling.
Dalsjö Golf har målmedvetet arbetat med att göra banan handikappanpassad, ramper har byggt till klubbstugan, toaletter har handikappanpassats, övningsbanan är också ett steg. Den anläggs med tanke på att det ska vara lätt för funktionshindrade att prova på golf.
Argument som vägledde Leader i beslutet som har demokrati och tillgänglighet inskriven i statuterna.
– Leaders bidrag blev startskottet att gå vidare, säger Bengt Niklasson.
Arvsfonden, golfförbundet och Dalarna idrottsförbund fanns snart med som bidragsgivare. Arvsfonden ger hela 712 000 kronor.
Men mycket ideellt arbete måste till. Arkitekten som ritat banprofilen ställde upp gratis. Liksom killen i grävskopan som fixar markberedningen.
– Vi har cirka 150 ungdomar som spelar och övningsbanan är ett måste för stimulera deras intresse, säger Bengt Niklasson. Dessutom blir banan öppen för icke medlemmar. Vi vill inte att det ska kosta att prova på sporten. Nu får alla chansen.
Övningsbanan får en utslagsplats med sikt över sex korthål. Någon gång i framtiden ska det bli tre utslagsplatser och banan blir på så vis en 18-håls bana. Fiffigt tänkt.
Vid midsommartid nästa år är det planerat för invigningsfesten.

HANS DAHLQVISTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Borlänge Tidning skriver "Bygget vid Dalsjö golfbana igång"

Nu är det i gång, bygget av ett närspels- och övningsområde med sex hål på golfbanan i Dalsjö.
Om planerna håller kommer arbetet med de nya hålen att vara klart någon gång under augusti-september. Omkring midsommartid 2012 räknar man med att slå de första slagen, när gräset har "satt sig."


DALSJÖ

Nu är det i gång, bygget av ett närspels- och övningsområde med sex hål på golfbanan i Dalsjö.

Om planerna håller kommer arbetet med de nya hålen att vara klart någon gång under augusti-september. Omkring midsommartid 2012 räknar man med att slå de första slagen, när gräset har "satt sig."

Det är ett stort projekt som är genomförbart tack vare att många medlemmar ställer upp och arbetar gratis.

Dalsjö golfklubb räknar med att värdet av eget arbete uppgår till närmare 500 000 kronor.

– Vi är nog upp emot 50 medlemmar som jobbar tillsammans med det här och det är fantastiskt roligt att se med vilken entusiasm och kompetens alla tar sig an uppgiften, säger Bengt Niklasson, projektledare och ansvarig för Dalsjö Golfs ungdomsverksamhet.

Han berättar att allt arbete med de nya golfhålen sker i egen regi inom klubben, inklusive planering och projektering.

Det var i januari som beslutet togs att göra satsningen. Då hade trion Bengt Niklasson, klubbchefen Per Olof Karlström och medlemmen Tommy Isaksson jobbat med projektet i närmare två år. Det var den sistnämnde som kom på idén att klubben borde satsa på ett riktigt bra närspels- och övningsområde som en investering för framtiden.

Klubben sökte och har fått bidrag beviljat från Arvsfonden med 712 000 kronor, Dalarnas Idrottsförbund 400 000 kronor, Svenska Golfförbundet 100 000 kronor och Leader Falun- Borlänge 300 000 kronor..

Leader är en metod för att utveckla landsbygden och är en del av Sveriges landsbygdsprogram fram till 2013.

– Vi stöder utvecklingsprojekt där privata, ideella och offentliga sektorer samverkar, eller där resultatet är ett stärkt samarbete. Projektet ska vara bestående på lång sikt, säger Elisabeth Medin, verksamhetsledare för Leader Falun-Borlänge.

Ett av nio områden som man vill satsa på är just hållbar bygdeutveckling och entreprenörskap. Ett annat område är internationella kontakter och också här finns planer i golfklubben, bland annat opå att utveckla ett samarbete med flera klubbar och högskolor i Spanien.

Hålen på närspelsbanan, som placeras där klubben tidigare hade sin drivingrange, blir mellan 50 och 120 meter långa, greenerna omkring 250 kvadratmeter stora. På utslagsplatserna blir det konstgräs. Det kommer att vara möjligt att lösa greenfee enbart för de sex hålen utan krav på medlemskap i en golfklubb, så kallad pay & play.

– En grundidé med närspels- och övningsområdet är att sänka tröskeln för människor att börja spela, säger Bengt Niklasson.

Alla är välkomna att vill prova på golf under enkla och roliga former. Samtidigt skapas ett mervärde för alla medlemmar genom möjlighet till närspelsträning.

– För dem som börjar komma upp i åren, vi har spelare som är över 80 år, så är det också ett sätt att förlänga golfen. På en korthålsbana gör det inte så mycket att man inte kan slå så långt längre, säger Niklasson.

Tommy Isaksson, som är delansvarig inom projektet för utveckling, konstaterar också att ett bra närspelsområden med riktiga hål med korta avstånd ligger rätt i tiden.

– Det är en allmän trend att många tycker att de inte kan lägga så mycket tid som de tidigare gjort på en golfrunda och då är en bra korthålsbana ett utmärkt alternativ, säger han.

Banan kommer att anpassas för rörelsehindrade med till exempel rullstol. Här har Ola Rylander, en av fyra så kallade ambassadörer i klubben, hjälpt till med expertkunskaper. Andra insatser gör också för att ytterligare handikappanpassa byggnaderna på banan, både på in- och utsidan, och även rangen. Toaletter, restaurang, kansli och shop är redan anpassade för funktionshindrade.

Claes Husáhr 0243-644 19 claes.husahr@dt.seContact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp