website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

EU-projekt - Jobbskuggning

Den 17 september är sista chansen att inom ramen för Comenius söka bidrag för Jobbskuggning. Det är en ansökan där du kan få ett bidrag som täcker resa och logi i ett par veckor för att praktisera på en skola i ett annat land. Vi hjälper ett flertal lärare från förskola till gymnasium med ansökningar till Rota (Cádiz) Spanien.

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp