website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

ERASMUS+ ANSÖKAN ÖPPEN – MER MEDEL = GODA MÖJLIGHETER ATT BLI BEVILJAD

Programmet ger skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och lärosäten möjlighet
till bidrag för kompetensutveckling, praktik och studier i andra länder i Europa.

Mer pengar att söka 2017
Under nästa år kommer det att finnas mer medel att söka inom Erasmus+ mobilitet än tidigare.Det innebär att det, om man skriver en bra ansökan, finns ovanligt goda möjligheter att bli beviljad.

Sista ansökningsdag är den 2 februari kl. 12.00.

Ska ni söka? Vill ni samarbeta? Skriv Letter of Intent med oss

Läs mer:
http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Sok-medel-for-utbyten-i-Europa/


"Ge fler yrkeselever chans till utlandspraktik" - Dagens Samhälle 30 november
Sveriges gymnasieskolor måste ge fler yrkeselever möjlighet till praktik utomlands, skriver UHR, LO och Svenskt Näringsliv idag i en debattartikel i Dagens Samhälle

”Utlandspraktik är en framgångsfaktor både för eleverna själva, den svenska yrkesutbildningen och för vårt näringsliv och samhälle i stort.”

Läs hela artikeln
https://www.uhr.se/om-uhr/pressrum/debattartiklar/elever-maste-konkurrera-pa-lika-villkor2/

Skriv Letter of Intent/Avtal med oss på Noscasi
Det är många kommuner och skolor som vill ha ett långsiktigt samarbete med oss på Noscasi så att eleverna på yrkesprogrammen ska kunna genomföra sin APL/praktik i Rota och i sydvästra Spanien.

Avser ni att söka Erasmus+/extern finansiering så skriver vi ett Letter of Intent/Avtal som garantera praktikplatser och praktikperioder innan ni skickar in ansökan. En del platser och perioder är redan nu långsiktigt uppbokade.

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp