website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

SÖK BIDRAG FÖR APL I ROTA

Ny chans att söka bidrag genom Erasmus+ mobilitet

2019-06-11 Nyhet

Nu finns en ny möjlighet att söka bidrag för kompetensutveckling för personal inom skolsektorn och yrkesutbildning samt för arbetsplatsbelagt lärande utomlands. UHR öppnar under sommaren en extra ansökningsomgång för Erasmus+ mobilitet skola samt yrkesutbildning med sista ansökningsdag den 1 oktober 2019.

Genom Erasmus+ mobilitet kan organisationer inom utbildningsområdet söka projektbidrag för att ge personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan till exempel handla om att delta i kurser eller jobbskugga och undervisa vid utbildningsorganisationer i andra länder.

Inom yrkesutbildning är det även möjligt att finansiera utlandspraktik för elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkeshögskolan.

Erasmus+ mobilitet skola eller yrkesutbildning?

Är du verksam inom skolsektorn – förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola – söker du Erasmus+ mobilitet skola.

Programmet ger personal möjlighet att delta på fortbildningskurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Är du verksam inom området yrkesutbildning – gymnasium med yrkesinriktning, organisation verksam inom yrkesutbildning, vuxnas yrkeslärande och yrkesvägledning – söker du Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Programmet ger personal möjlighet att jobbskugga eller undervisa och elever/studerande kan praktisera vid företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Ansök senast 1 oktober

Sista ansökningsdag till Erasmus+ mobilitet skola och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är den 1 oktober 2019. Ansökan skickar du in senast klockan 12:00.

Ansökningsformulären beräknas öppna i mitten av augusti.

Stöd och råd inför ansökan

Kontakta oss gärna så ger vi dig stöd och mer information inför er ansökan.

Erasmus+ mobilitet skola: ka1skola@uhr.se

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning: ka1yrkes@uhr.se

https://www.utbyten.se/nyheter/ny-chans-att-soka-bidrag-genom-erasmus-mobilitet/?fbclid=IwAR1BNOeU9tPVEDydDDftRc4LOAWaLQot20GZqlqTNLDusvOMsd_zNVa8w9Y

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp