website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

PRAKTIK UTOMLANDS - VARFÖR DET?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet har många fördelar.

Elever som praktiserar utomlands blir mer självständiga, ansvarskännande och förberedda för såväl arbetsliv som vuxenliv.

De utvecklar språkkunskaper, fördjupar yrkeskunskaperna och skaffar sig nya perspektiv på sig själva och världen.

Deras personliga utveckling kan också antas påverka anställningsbarheten och vidgar ofta synen på en möjlig arbetsmarknad.

APL utomlands höjer även attraktionskraften hos en utbildning som kan erbjuda praktik utomlands.

De här resultaten är hämtade från Universitets- och högskolerådets rapport ”Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar” från 2016. Du kan läsa den i sin helhet på www.uhr.se.Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningarhttps://www.uhr.se/publikationer/Rapporter/arbetsplatsforlagt-larande-i-utlandet---mojligheter-och-utmaningar/

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp