website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

NYTT EU-PROGRAM - ERASMUS+ 2014-2020


Erasmus+ ersätter programmet för Livslångt lärande med delprogrammen Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig och Erasmus, men också Ung och Aktiv i Europa, Tempus, Erasmus Mundus och de Transversala delarna

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

För vem?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyten.

Vad kan man göra?

Det är möjligt för personal att jobbskugga, undervisa eller delta i erfarenhetsutbyten, och för elever/studerande att praktisera vid ett företag eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag 2014

17 mars

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

För vem?

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling kan söka medel för strategiska samarbets- och utvecklingsprojekt. Även andra organisationer kan söka om slutprodukten är avsedd att stärka yrkesutbildningen.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att i en internationell kontext utveckla och ta tillvara metoder, arbetssätt och initiativ för att stärka och höja kvaliteten i undervisning, utbildning och lärande, på organisatorisk, lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Sista ansökningsdag 2014

30 april

Läs mer på www.utbyte.se eller på

Facebook https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp