website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

ERASMUS+ FÅ HJÄLP MED ANSÖKAN

UHR skriver:

"Planerar ni att söka bidrag för ett projekt inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning för elevpraktik och lärarfortbildning? Välkommen till vårt ansökningsseminarium där vi ger stöd och råd inför ansökningsomgången 2020.

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-yrkesutbildning/

https://www.utbyten.se/evenemang/?startYear=2019&startmonth=11&startday=21&endyear=2020&endmonth=2&tags%5B0%5D=1006

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp