website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Borlänge Tidning 4 oktober - Golfbanan är nu invigd

Närspelsområde för alla invigt  Dalsjö golf tillgänglighetsanpassar och satsar på ungdomen  Dalsjö golf har nu begåvats med ett nytt övnings- och närspelsområde som dessutom är tillgänglighetsanpassat.  – I stället för att skära ned på verksamheten så satsar vi framåt, förklarar Leif Engdahl, ordförande i Dalsjö Golf AB.

Tankarna på att vid Dalsjö golf skapa ett nytt område för närspel och träning har funnits i många år och för ett drygt år sedan hade planerna hunnit så långt att spaden kunde sättas i marken. Efter totalt 1,5 investerade miljoner och tusentals frivilliga arbetstimmar stod området på onsdagen så äntligen klart att inviga.

Närspels- och träningsområdet består av sex korthålsbanor med längder från 62 till 123 meter och är dessutom utformat så att det möjliggör spel även för rörelsehindrade. Tanken med satsningen är också att få fler att upptäcka golfsporten.

– Med detta område vänder vi oss framför allt till barn och ungdomar. Det ger helt nya möjligheter till träning och dessutom får de då prova på spel under realistiska former innan de går ut på de stora banorna. För oss andra golfspelare är området, som också kommer att vara öppet för pay- and playspel, i stället en ypperlig plats att träna på. Även skolor ska få komma hit och prova att spela golf, berättar Leif Engdahl i samband med invigningen.

– Banan är ju anpassad för rörelsehindrade och det är givetvis också en viktig grupp vi nu ska försöka nå ut till. Vi kommer bland annat att arrangera s k handigolf-tävlingar här. Även klubbstuga och andra byggnader här är numera tillgänglighetsanpassade, tillägger han.

Den stora nöten för Dalsjö golf att knäcka inför anläggandet av det nya området var finansieringen. En fråga som dock löstes genom sponsorer samt frivilliga insatser från klubbens medlemmar.

– Vi är oerhört tacksamma för allt stöd och hjälp. Bara medlemmarnas arbetsinsats kan värderas till minst 500 000 kronor så det är en fantastisk insats de gjort.

Olof Schääf0243-644 07olof.schaaf@dt.se

Borlänge Tidning

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp