website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET MEDDELADE

I samband med vår slutredovisning av ett EU-projekt som vi var projektägare och projektledare för så meddelade UHR att "Slutrapporten redogör för ett lyckat projekt med god koppling mellan syfte och utfall, som bidragit till positiva lärdomar och värdefulla erfarenheter bland deltagarna"

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp