website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

2006-11-12 Datorer i förskolan är inte en fråga om teknik

Artikel i Tidningen Förskolans temanummer om Datorer i Förskolan (nr 9 2004)

Ska vi ha datorer på förskolan? Ska vi låta barnen hålla på med datorn? Ska de få spela datorspel? Ska barnen använda så kallade pedagogiska program? Ska du som förskollärare lära barnen använda datorn? Behöver du kunna något om datorer? Hur länge ska de få sitta vid datorn? Ska vi ha äggklocka som fördelar tiden? Ska de ta datorkörkort?


Frågorna är många och det finns inte alltid några självklara svar.


1986 var jag med på Barnomsorgsmässan i Sollentuna och "ställde ut" en fullstor buss utrustad med 10-talet datorarbetsplatser. Vi visade hur barn kunde arbeta med rit- och ordbehandlingsprogram, skanna in bilder mm. Vi ställde ut tillsammans med en tjej som sydde prinsessklänningar. Då arbetade jag på förskollärarutbildningen och vi hade häftiga diskussioner om man skulle ha TV på förskolan. Då fick vi förklara att en dator är "ungefär som en skrivmaskin". Vad vet barnen om skrivmaskiner, tippex och blåstenciler idag? Då visste vi inte så mycket om mobiltelefoner, CD-spelare, Mp3-spelare, handdatorer, faxar, e-post, hemsidor, chat, Lunastorm, SMS, ICQ MSN och Internet. Tekniska framsteg eller ska vi säga tekniska förändringar har i alla tider påverkat vårt arbete som pedagoger.

Vad har egentligen hänt inom förskolan och skolan när det gäller datorverksamheten de senaste åren? Om man läser tidningar och rapporter så kan man få intrycket att det hänt väldigt mycket. Visst är antalet datorer betydligt fler idag och de används mer. Men till vad och hur? Om vi tänker oss en normalfördelningskurva så finns det fler bra och spännande projekt i ena änden men vad har hänt i den så kallade "breda majoriteten" av förskolor och skolor. Alldeles för lite, alldeles för sakta, alldeles för mycket teknik och alldeles för lite gränsöverskridande IT-pedagogik.

Globaliseringen, samhällsförändringen och arbetslivet har genomgått stora förändringar. I allt högre grad kan vi arbeta tidsoberoende och platsoberoende och vi arbetar i nätverk och projektorganisationer. Idag producerar vi mer med färre sysselsatta. En produktion som kräver större kunskaper. För att få ett arbete krävs hög utbildning, social kompetens, samarbetsförmåga mm. Det i sin tur kräver ett livslångt lärande i flexibla former. I detta arbete lägger förskolan grunder och du som förskollärare är den viktigaste pusselbiten.

Datorer på förskolan är ingen teknikfråga utan en pedagogisk fråga och en jämställdhetsfråga. Jag tycker att man ska se datorn som ett redskap eller verktyg. Kan datorn underlätta och förbättra ett pedagogiskt och tematiskt arbete så bör den användas. "Ett barn har hundra språk….". Är det däremot så att det står en gammal dator i ett hörn med dåliga så kallade pedagogiska program och ett och annat dataspel så har jag svårt att tänka mig hur den utifrån läroplanen försvarar sin plats. Släng ut den.

Bra metoder och verktyg i händerna på en dålig pedagog blir dåligt och dåliga metoder och verktyg i händerna på en bra pedagog blir bra. Det är alltså pedagogen som är den avgörande komponenten inte metoden eller verktyget.

Om ni ska ha en dator så ska du kräva att det är en modern utrustning och inte något som skolan eller andra har ratat. De bästa datorerna ska var till de yngsta barnen och förskollärarna ska vara välutbildade i att kunna arbeta tematiskt i linje med läroplanen där datorn tillsammans med alla andra verktyg och metoder ska användas. Jag tycker att man ska ha tillgång till en Internetuppkopplad (via bredband) modern dator med skanner/digitalkamera, färgskivare och rit/bildbehandlingsprogram, ordbehandlingsprogram, presentationsprogram, portfolio etc. Jag har svårt att se att lek- och lärprogram eller dataspel försvarar sin position på förskolan. Förskolan ska inte "skolifiseras" eller vara en fritidsysselsättning. Förskolan har ett mycket viktigt uppdrag.

Att bygga en motorväg kostar 300 000 kronor per 10 meter och att bygga en rondell kostar mellan 1 och 5 miljoner. Detta räknas som investeringar. Hur många meter motorväg är förskolan värd? Utifrån alla perspektiv så är en rejäl satsning på förskolan inte en kostnad utan en investering.

Investeringen tycker jag ska börja med en rejäl fortbildningsinsats med fokus på ett tematiskt IT-pedagogiskt arbete. Därefter kan man diskutera inköp av datorer, programvara och utbildning i hantering av tekniken.

Hör gärna av dig med synpunkter.

Tommy Isaksson

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp