website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

2001-09-12 En vanlig dag med fröken Margareta Modig i skolan Del 2

Klockan ringer och Margareta går upp och äter frukost. Resten av familjen stressar som vanligt för att hinna iväg till klockan 8.00. När de åkt iväg slår Margareta på datorn och under tiden den startar så dricker hon kaffe och läser tidningen.

Klockan ringer och Margareta går upp och äter frukost. Resten av familjen stressar som vanligt för att hinna iväg till klockan 8.00. När de åkt iväg slår Margareta på datorn och under tiden den startar så dricker hon kaffe och läser tidningen.

Hon kopplar upp sig och läser de senaste mailen. Hon har under natten fått ett par nyhetsbrev som hon prenumererar på, skolverkets kommer en gång i veckan och nyhetsbrevet från Sveriges Tekniska Attachéer kommer en gång i månaden. I skolverkets nyhetsbrev skriver de om en ny publikation som hon hämtar ner från deras hemsida. I en av artiklarna finns en beskrivning på ett lektionsförslag om mobbning vilket passade Margareta utmärkt eftersom hon igår i antimobbningsgruppen på skolan och de ska ta fram förslag för en temavecka senare i år. Margareta kopierar artikeln och skickar den till gruppens virtuella konferens. I deras konferens har de ett bibliotek med bra material. Nu är de uppe i 47 artiklar. Av detta ska de sammanställa ett kompendium för temaveckan. Under hela terminen har de bara träffats 3 gånger för att stämma av arbetet. Resten av tiden har de kommunicerat i sin virtuella konferens. Margareta har oftast arbetat med detta på kvällarna efter Aktuellt då det lugnat ner sig i huset. Kajsa brukar arbeta på helgerna och Roland mest på håltimmarna på torsdagarna. De tycker att de fått mycket gjort jämfört med tidigare då de skulle försöka hitta gemensamma tider för möten.

Klockan är nu 8.45 och Margareta få ett första utkast på ett arbete som hon handleder. De första 2 lektionerna idag så arbetar hennes klass i SO med egna fördjupningsarbeten. Några är hemma och skriver, andra på biblioteket eller ute och intervjuar. Utkastet från Sara hämtar hon hem. Det var bara två sidor så hon läser det på skärmen och lägger in sina kommentarer med fetstil. Hon tar också fram sina tidigare kommentarer och ser att hon fixat det mesta men fortfarande har hon inte några källhänvisningar fast hon påpekat det tidigare. När arbetena är klara kommer de att läggas in i klassrummets bokhylla så att alla i klassen kan ta del av dem.

De (Margareta och eleverna) för nu en diskussion i det virtuella klassrummet om arbetena ska publiceras på skolans hemsida. I diskussionen deltar också Elin med många bra synpunkter, hon som alltid sitter längs bak och är helt tyst på lektionerna.

Margareta tittar efter vilka som läst hennes senaste planeringsförslag för det forsatta arbetet och konstaterar att Roland och Jesper inte gjort det. Roland och Jesper har inte heller varit i skolan de senaste dagarna så hon mailar till deras föräldrar med kopia till kuratorn.

Klockan rusar och Margareta måste till skolan för att ha en lektionsgenomgång av den kommunala organisationen. Hon skickade över sina overheadbilder för en vecka sedan till klassrummets lektionsdatabas. I databasen samlar de alla lektionsgenomgångar vilket innebär att även Gustav som hade mässlingen i 3 veckor kan ta igen det han missat, naturligtvis med lite extra stöd från Margareta och klasskamrater. Overheadbilderna har hon dels fått från näringslivskontoret på kommunen och dels från en kollega i Sveg som har just detta område som sitt specialintresse.

Kollegan i Sveg och Margareta ingår i samma SO-lärarnätverk som ett hundratal andra SO-lärare och de har en virtuell SO-lärarkonferens där de byter tips och idéer. En gång om året träffas de i Stockholm för seminarier och föreläsningar.

Genomgången gör Margareta på skolans dator som är kopplad till en videoprojektor. Overheadbilderna tog hon med sig på en diskett. I skolans IT-pedagogiska grupp förs en diskussion (det virtuella mötet är öppet så att även de som inte är med i gruppen kan följa det men inte skriva några inlägg) om att filma lektionsgenomgångarna och lägga upp dem på nätet så att elever som är frånvarande kan titta på dem i efterhand, men det blir nog inte aktuellt förrän nästa år. Margareta tycker det är bekvämt att slippa en massa kopierande och eleverna tycker att det är bra att ha korrekta bilder. Tidigare var de ju tvungna att skriva av från tavlan och då kunde det lätt bli fel och skolböckerna är gamla och slitna, dessutom så får de ju inte stryka under eller anteckna i dem.

Den efterföljande diskussionen sammanfattas och läggs in i det virtuella klassrummet. Eleverna får i uppgift att i grupper om tre och tre lämna förslag på hur man kan öka demokratin i kommunen. Smågrupperna förbereder sina ståndpunkter i sina virtuella grupprum och sedan diskuteras de olika förslagen i klassrummet. De får då motsvarande 2 lektioner för detta. Tid som de kan disponera när det passar dem. Margareta följer diskussionen i grupprummen och i klassrummet och gör vid behov inlägg och kommentarer.

Efter lunchen så är det egentligen personalkonferens. Margareta drar sig till minnes hur det var förut, 70% av tiden bestod av information från skolledningen (och ibland från olika arbetsgrupper). Det förekom också ändlösa diskussioner om praktisk planering av friluftsdagar, tider för klasskonferenser, regler i datasalen mm mm. Numera skickar rektor ut ett veckomeddelande med all information till den virtuella personalkonferensen. Det är bra för alla nyanställda lärare att kunna ta del av den information som skickats ut tidigare och nu kommer det ju nyanställda lärare nästan varje vecka, för att inte tala om alla vikarier, Delar av informationen skickar Margareta till klassrummets anslagstavla och till det virtuella föräldramötets anslagstavla. De flesta praktiska frågor löser lärarna numera i tillfälliga virtuella möten som bara är öppna en begränsad tid och har en ordförande. Så istället för en gemensam personalkonferens är det idag egen fortbildning.

De har egen fortbildning en eftermiddag var 14 dag och gemensam fortbildning eftermiddagarna där emellan. Margareta åker ut till stugan och plocka lingon. Hon tänker ligga kvar över natten så hon tar med sig sin bärbara dator och mobiltelefonen för att framåt kvällen kunna koppla upp sig. Hon ska under kvällen läsa Bengt-Erik Anderssons senaste bok "Spräng skolan", gå en långpromenad och fundera på ett inlägg till det virtuella seminariet för att argumentera mot Märta som motsträvigt läst "Tio steg mot en lärande organisation" och, som Margareta säger, "inte fattat ett dyft".

När Margareta kopplar upp sig vid 22-tiden ser hon att det kommit många nya inlägg till det virtuella skolresemötet. Hennes klass och en klass i Belgien har arbetat med att jämföra familjelivet i Belgien och Sverige och nu ska hon och eleverna åka på en utbytesresa till Belgien. Förutom det gemensamma arbetet så har de också haft personliga e-mailbrevvänner. Om 3 veckor ska också läraren i den Belgiska klassen ha en videoföreläsning på den gemensamma fortbildningstiden men klockan är mycket så detta får vänta till imorgon.

I del 1 berättade vi om Tore Trofast som vi menar är vanligare än vad många hävdar och betydligt vanligare än Margareta Modig. Det beror inte på enskilda individer utan det är ett systemfel. Vi behöver ett nytt utbildningssystem. Om detta handlar del 3

Tommy Isaksson

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp