Läs mer

 

2009-12-30 de Bono - 6 tänkande hattar

Syften med tankemetoden de 6 tänkande hattarna
* fokusera och förbättra tänkandet
* uppmuntra kreativt, parallellt och lateralt tänkande
* förbättra kommunikation
* effektivisera beslutsfattande


Sex tänkande hattar
Sex tänkande hattar, eng. Six Thinking Hats, är en tankemetod som beskrivits i boken med samma namn av Edward de Bono.


De sex tänkarhattarna symboliserar olika sätt att tänka, och ska användas genom att man enskilt eller i grupp fokuserar på ett problem från sex olika perspektiv. De sex hattarna har olika färger och tas på antingen mentalt eller fysiskt. Metoden har använts med framgång på flera företag, och det ges kurser i hur man ska leda möten där de sex tänkarhattarna används.


Vit hatt representerar information och fakta.


Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras.


Svart hatt representerar risker,hot och söker hinder som motiveras logiskt.


Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt.


Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya lösningsförslag.


Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet. Till exempel kan man under blå hatt säga att "nu behövs det lite mer grön hatt-tänkande". Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut.de Bono och hans sex tänkande hattarde Bonos sex tänkande hattar är en metod att lära barn (och vuxna) att reflektera, att tänka. De kan användas för att träna elever att tänka utifrån olika perspektiv. Ingen hatt, sätt att tänka, är överordnad den andre, varje perspektivs tänkande är lika viktigt.
Vit hatt. Vitt är neutralt och objektivt. Den vita hatten hör samman med objektiva fakta och siffror. Information. Inga spekulationer eller känslor.

Vad vet vi redan?
Vilken information behövs?

Röd hatt. Rött antyder vrede, lidelse och känslor. Stämningar, också inlevelse och intuition. Den röda hatten ger den emotionella aspekten. Man säger vad man tycker innerst inne och behöver inte motivera sin känsla.


Vad tycker jag om detta?
Vad känner jag?

Svart hatt. Svart är dystert och negativt. Negativ bedömning. Den svarta hatten täcker de negativa aspekterna - varför något inte kan göras. Försöker finna nackdelar och risker, är försiktigt pessimistisk. Hittar fel.


Vad är problemet?
Finns det några hinder?

Gul hatt. 
Gult är soligt och positivt. Konstruktivt. Den gula hatten är optimistisk och avser hopp och positivt tänkande. Försöker finna fördelar


Vilka är fördelarna?
Vad är det positiva?

Grön hatt. Grönt är gräs, vegetation och överflödande, fruktbar tillväxt. Rörelse och utmaning. Den gröna hatten anger kreativitet och nya idéer. Försöker finna alternativ.


Vilka idéer finns?
Hur kan vi förändra? 


Blå hatt. Blått är kyligt, och det är också himlens färg, som finns över allting annat. Den blå hatten har att göra med kontrollen och organisationen av tänkandets förlopp, med 
metakognitionen, med användningen av de andra hattarna. Ordförandens hatt.


Vad har vi kommit fram till?
Hur har vi tänkt?

Tillbaka